parallax background

Kontaktujte nás

IČO:47217227
DIČ: 2023821503
IČ DPH::SK2023821503
Číslo účtu: SK8511000000002944018717
Gaspect, s.r.o.
Nové Košariská 4079,
900 42 Dunajská Lužná

Marian Pavlov - 0915 37 57 57
Katarína Hrabovská - 0903 82 92 64

E-mail: info@gaspect.sk